Posts tagged with "Refleksje na temat sztuk akustycznych"

Czy muzyka coś może

9 stycznia 201710 O tym jaką funkcję spełniała muzyka w czasach starożytnych, wiemy z zapisów biblijnych i artefaktów gromadzonych przez archeologów. Z tych przekazów wynika, że...

Czy istnieje jazz nieamerykański

11 grudnia 201614 Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej miała miejsce pod koniec XVIII wieku, jedyna taka w historii muzyki, fuzja dwóch skrajnie odmiennych estetyk...

Uzupełnianie historii muzyki

9 października 201610 W podręcznikach historii muzyki omawiane są najczęściej etapy jej rozwoju zgodnie z chronologią następujących epok. Za najwcześniejszy okres tworzenia muzyki...

Paradoksy rytmu muzycznego

10 lipca 201619 Wobec wielu elementów muzycznych obiegowe o nich opinie są, delikatnie mówiąc, niepełne i nietrafne. Chyba jednak najwięcej nieporozumień dotyczy akordyki i…...
Page 2 of 512345