Posts tagged with "jazz"

Czy istnieje jazz nieamerykański

11 grudnia 201614 Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej miała miejsce pod koniec XVIII wieku, jedyna taka w historii muzyki, fuzja dwóch skrajnie odmiennych estetyk...