Posts tagged with "Paderewski"

Kłopoty z popularnością

19 grudnia 2018749 Początków kultury masowej upatruje się w rewolucji przemysłowej – technicznych możliwościach dystrybucji informacji na szeroką skalę. Prasa, radio, telewizja,...