Posts tagged with "Altix"

Marek Kalbarczyk - wywiad

27 listopada 20222442 Marek Kalbarczyk - Założyciel i wieloletni, społeczny Prezes „Fundacji Szansa dla Niewidomych” (obecnie Przewodniczący jej Rady Fundatorów), założyciel firmy...