Posts tagged with "MP5"

Kawai MP5 – test pianina scenicznego

25 kwietnia 200860 Kilka lat temu niezbyt często widziałem na scenie muzyków grających na stage piano Kawai. Owszem była wąska, dobrze zorientowana w jakości instrumentów Kawai...