Posts tagged with "klarnet"

Wojsko Polskie poszukuje muzyków

18 stycznia 20222031 Wzajemne związki wojska i muzyków bywały w bliższej lub dalszej historii co najmniej różne, ale muzyka od wieków towarzyszy żołnierzom. Jednym z dowodów tego...